Regulamin konkursu Firma Przyjazna Internautom

Definicje

Konkurs - doroczny konkurs „Firma Przyjazna Internautom” organizowany dla firm, które są zaangażowane w program FPI i spełniają szereg kryteriów, aby poprawić swój wizerunek w internecie.

Program FPI - przedsięwzięcie zwane „Firma Przyjazna Internautom” prowadzone przez Organizatora.

Organizator - NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF.

Kryteria programu - kryteria stawiane firmom, aby te dopasowywały swoje prezentacje w portalu Firmy.net do pięciu wymagań, prezentowanych na stronie fpi.firmy.net/kryteria-oceny.

Uczestnik - firma, która spełniła pięć warunków uczestnictwa w programie, popartych wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która posiada zarejestrowane i aktywne konto w portalu Firmy.net.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator organizuje V edycję konkursu pod nazwą „Firma Przyjazna Internautom 2015”, aby wyłonić firmy, które do 17.04.2016 r. osiągnęły najwyższy poziom uczestnictwa w programie FPI, i które wykazały największą dbałość i staranność w dopracowaniu swoich prezentacji w portalu Firmy.net.
 2. Uczestnikiem konkursu jest każda firma, która dobrowolnie zgłosiła się do programu FPI oraz osiągnęła pięć poziomów uczestnictwa w programie FPI.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Rezygnacja z udziału z konkursie może nastąpić w każdej chwili poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego, przez wysłanie wiadomości na bok@firmy.net lub faxem na numer 22 201 21 58.
 5. Uczestnictwo w programie FPI jest określone poprzez Regulamin programu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być każda firma, która spełnia następujące warunki:

 1. Posiada zarejestrowane i aktywne konto w portalu Firmy.net (płatne lub bezpłatne).
 2. Jest uczestnikiem programu FPI, w którym osiągnęła pięć warunków uczestnictwa, gdzie liczba osiągniętych poziomów jest zobrazowana poprzez liczbę gwiazdkę na etykiecie programu FPI.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs zorganizowany jest dla firm, które do 17.04.2016 roku spełniły wszystkie warunki zakwalifikowania się do konkursu.
 2. W konkursie udział biorą firmy, które do dnia 17.04.2016 r., do godz. 23.59 uzyskają 5 gwiazdek, czyli najwyższy poziom uczestnictwa w programie Firma Przyjazna Internautom.
 3. Każda firma, która zakwalifikowała się do konkursu zostanie oceniona przez Komisję ekspercką, która wybierze zwycięzców.
 4. Zostanie wyłonionych 10 zwycięzców, po jednym z każdej kategorii branżowej:
  1. Budownictwo i nieruchomości
  2. Motoryzacja i transport
  3. IT/Internet
  4. Finanse, ubezpieczenia, prawo
  5. Turystyka, gastronomia, rozrywka
  6. Usługi
  7. Zdrowie i uroda
  8. Handel
  9. Przemysł i produkcja
  10. Marketing i reklama
  Firma przypisana jest do danej kategorii wedle branży, którą określiła jako główną.
 5. Komisja ekspercka ocenia i wybiera te firmy, które wykazały największą dbałość i staranność w doprecyzowaniu swoich prezentacji w portalu Firmy.net wedle następujących kryteriów:
  • kompletność oferty,
  • ciekawe i rzeczowe opisy zachęcające do podjęcia działania przez klienta,
  • zrozumiały i zwięzły język,
  • sposób zaprezentowania klientowi korzyści,
  • liczba pozytywnych opinii i referencji,
  • zachęcający opis na liście firm,
  • rabaty i promocje udostępniane poprzez Okazje.Firmy.net,
  • kreatywność.
 6. Firmy, które zakwalifikowywały się do konkursu, mają możliwość poprawiania swoich prezentacji. Wszelkie poprawki zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję ekspercką, jeśli zostaną naniesione do dnia 17.04.2016 r., do godz. 23.59.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję ekspercką w dniu 25.04.2016 r.
 8. Przyznanych zostanie 10 nagród.
 9. Komisja ekspercka ma prawo nie wyłonić zwycięzcy w danej kategorii branżowej, w przypadku jeśli żadna firma nie spełni postawionych wymagań lub prezentacje nie będą dopracowane wedle kryteriów, na które zwraca uwagę Komisja.
 10. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o wygraniu konkursu i zdobyciu nagrody drogą mailową, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
 11. Zwycięzca będzie zobowiązany do potwierdzenia chęci otrzymania tytułu i nagrody w ciągu 7 dni od momentu wysłania informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
 12. W przypadku braku potwierdzenia chęci otrzymania tytułu i nagrody w terminie 10 dni od momentu wysłania informacji o rozstrzygnięciu konkursu, Komisja ekspercka ma prawo wyłonić zwycięzcę z listy rezerwowej.
 13. W szczególnych przypadkach Komisja ekspercka może wydłużyć okres rozstrzygnięcia konkursu do dnia 29.04.2016 r.
 14. Nie przysługuje prawo reklamacji i odwołania się od decyzji Komisji eksperckiej.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

  • Prestiżowy tytuł „Firma Przyjazna Internautom 2015 roku” wraz z dyplomem sygnowanym logo patronów programu FPI.
  • Promocja wśród firm i użytkowników portalu Firmy.net i czytelników magazynu FIRMER.
  • Nagroda ufundowana przez portal Firmy.net, którą będzie pakiet Business na okres 1 roku, roczna kampania remarketingowa, kupon o wartości 200 zł na pozycjonowanie w portalu Firmy.net oraz optymalizacja prezentacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nagród ufundowanych przez partnerów programu FPI.

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty