Konkurs "Bony za referencje"

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma NNV Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457) przy ul. Wyszyńskiego 1, NIP: 739-369-92-87, REGON: 280319486 zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich firm, bez względu na to, czy są klientami portalu Firmy.net, posiadającymi płatną lub bezpłatną prezentację w portalu.
 3. Informacje o konkursie dostępne są pod adresem internetowym: http://www.firmy.net/blog/konkurs-wystawiaj-referencje-i-zgarniaj-bony-na-zakupy.html
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 7. Organizator w trakcie trwania konkursu ma prawo wykluczyć z niego uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 8. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.firmy.net/regulamin-bony-za-referencje.html

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 04 do 15 marca 2013r.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wystawianie partnerom biznesowym referencji poprzez wykorzystanie darmowego narzędzia, jakim jest generator referencji, dostępnego na stronie www.referencje.firmy.net
 3. Udział w konkursie polega na wysłaniu e-maila na adres: konkursy@nnv.pl jak najbliżej pełnej godziny: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w czasie trwania konkursu. Do maila należy załączyć referencję wygenerowaną poprzez generator referencji, swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Bez znaczenia jest data wystawienia referencji.
 4. W każdej konkursowej godzinie do wygrania jest jeden kupon dla osoby, której wiadomość zostanie zarejestrowana najbliżej pełnej godziny.
 5. Jeden uczestnik może otrzymać dowolną liczbę nagród, uzależnioną od liczby wystawionych referencji. Jednym kodem autentyczności można posługiwać się tylko raz.
 6. Wystawiane referencje powinny stanowić rzetelną informację o zakończonej lub trwającej współpracy. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na referencjach nieprawdziwych informacji lub naruszających dobra osobiste osób prawnych lub osób fizycznych.

III. Nagrody

 1. Podczas edycji konkursu do wygrania jest 50 kuponów SODEXO o wartości 50 zł.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Nagroda będzie wysłana zwycięzcom pocztą w terminie do 10 dni po zakończeniu konkursu i otrzymaniu danych osobowych do wysyłki.
 4. Kupony Sodexo można realizować w ponad 50 000 punktach sprzedaży na terenie całego kraju. Listę punktów akceptujących kupony Sodexo można znaleźć na stronie: http://spp.sodexhopass.pl/nsaff/framework/aff.asp?bo=pl&lang=pl
 5. Użytkownikowi kuponu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru jest niższa niż wartość nominalna kuponu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru jest wyższa niż wartość nominalna kuponu.

IV. Sposób wyłonienia zwycięzców

 1. Wyłonienie zwycięzców odbywać się będzie codziennie do godz. 15 w dniach roboczych od 04 do 15 marca 2013 r. spośród nadesłanych zgłoszeń dla wszystkich godzin konkursowych w danym dniu.
 2. Aktualne wyniki można obserwować na stronie: http://www.firmy.net/blog/konkurs-wystawiaj-referencje-i-zgarniaj-bony-na-zakupy.html
 3. Po opublikowaniu listy zwycięzców konkursu Organizator niezwłocznie skontaktuje się z nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej, korzystając z adresów mailowych, z których zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.
 4. Użytkownicy, którzy zostaną wybrani muszą potwierdzić chęć otrzymania nagrody oraz podać adres do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku tracą prawo do nagrody. Nagroda w takiej sytuacji jest wręczana kolejnej osobie z listy uczestników.
 5. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie: http://www.firmy.net/blog/konkurs-wystawiaj-referencje-i-zgarniaj-bony-na-zakupy.html oraz w materiałach promocyjnych portalu Firmy.net.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty