Baza wiedzy małych firm

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Raport Firmy.net

Nastroje gospodarcze wśród małych firm w grudniu 2014 r.

IV edycja badania nastrojów gospodarczych wśród mikro - i małych firm w II połowie 2014 r. oraz prognozy na I połowę 2015 r.

  • Jakie czynniki wpłynęły na zmianę sytuacji małych firm?
  • Czemu nie nastąpiła oczekiwana stabilizacja finansowa?
  • Który sektor gospodarki jest w najgorszej kondycji?
  • Jak zmieni się rynek pracy w sektorze MMSP w 2015 r.?
  • Kto planuje wykorzystać środki unijne w latach 2014-2020?
  • Jakie jest zaufanie sektora MMSP do podejmowanych decyzji rządowych?

Pobierz za darmo

Nastroje gospodarcze wśród małych firm w grudniu 2014 r.

Szczegóły

Cała prawda o najważniejszym sektorze polskiej gospodarki

  • 39,2% firm odczuło pogorszenie sytuacji finansowej pod koniec 2014 r.
  • 9,7% firm deklaruje zaufanie do decyzji władz rządowych
  • 50,4% firm przewiduje znaczące pogorszenie sytuacji finansowej przez wzrost składek ZUS

Choć minione półrocze charakteryzowało się tendencją spadku poziomu sprzedaży, wzrasta liczba firm odczuwająca poprawę sytuacji głównie za sprawą inwestycji w promocję, poprawę jakości i poszerzanie oferty, co przyciąga nowych klientów.

Wykres 1

Poprawa ogólnej kondycji firm w stosunku do I półrocza 2014 r.

Wciąż utrzymujący się niski poziom popytu i rosnące koszty działalności wpływają na dalsze pogarszanie sytuacji finansowej. Mimo tego przedsiębiorcy odczuwają poprawę kondycji firm poprzez inwestycje w poprawę swojej konkurencyjności.

Ostrożne prognozy na I połowę 2015 r.

Przedsiębiorcy oczekują pobudzenia popytu poprzez brak podwyżek cen. Niekorzyste decyzje rządu w sprawie wzrostów kosztów prowadzenia działalności wpłyną niestety na dalsze pogorszanie się sytuacji finansowej.

Wykres 2

Opinie przedsiębiorców o sytuacji na rynku

Rafał Wójcicki

"Głównym czynnikiem polepszenia się sytuacji kancelarii było położenie większego nacisku na reklamę poprzez promocję tzn. banery, ulotki, folie na samochody oraz reklama w gazetach. Nieocenioną wartość w przypadku naszej firmy miała reklama słowna, czyli reklama przekazywana przez zadowolonych klientów, którzy już zakończyli sprawy. Oczywiście kancelaria nie spoczywa na laurach, ale nadal podnosi standardy usług oraz inwestuje w szkolenia i rozwój pracowników."

Rafał Wójcicki
Kancelaria KANONISTA

Andrzej Pietras

"Najważniejsze to zmniejszyć obciążenia przedsiębiorstw. Wszystkie są bardzo wysokie (począwszy od podatków, na składkach ZUS kończąc), przez co prowadzenie przedsiębiorstwa jest bardzo często na granicy opłacalności. Sam ZUS patrzy na sprawę bardzo krótkowzrocznie. Myślenie, że im wyższe składki, tym wyższe przychody jest błędne. Wystarczyłoby obniżyć wysokość składek na tyle, aby przedsiębiorstwom nie opłacało się kombinować, jak ich nie płacić. To jest tak jak w ekonomii: niższa cena powoduje, że mamy więcej klientów."

Andrzej Pietras
Z INNEJ BAJKI

Organizatorzy badania małych firm i przedsiębiorstw

Firmy.net

Portal biznesowy umożliwiający

kompleksową promocję firm w internecie

www.firmy.net

Właścicielem portalu jest NNV AG

Instytut Badań i Analiz

GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu

ul. Warszawska 105/4H

10-701 Olsztyn

tel. 89 542 42 70

www.badania-rynku.pl

Nasze produkty