5 czynników wewnętrznych hamujących rozwój polskich przedsiębiorców [raport]

Warszawa centrum

Najnowsze opracowanie, zamieszczone w serwisie rynekpracy.pl, pokazuje, że to wcale nie czynniki zewnętrze hamują rozwój polskich przedsiębiorstw. Otóż prawdziwa przyczyna tkwi w samych firmach, a dokładnie w ich wnętrzu.

5 barier hamujących rozwój polskich przedsiębiorców

1. Brak kadry managerskiej

Aż 26,9% przedstawicieli firm przebadanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przyznaje, że największą barierę stanowi brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry menedżerskiej.

2. Nieadekwatny wzrost zysków do przychodów

W co piątym przedsiębiorstwie zauważono, iż wzrost przychodów firmy, nie ma odzwierciedlenia w postaci wzrostu zysków.

3. Syndrom „Zosi Samosi”

Dla przedsiębiorców spore wyzwanie stanowią problemy związane z pracą zespołową. Nieco ponad 1/4 przedsiębiorców przyznało, że ich pracownicy wolą samodzielnie wykonać zadanie, po to by mieć pewność, że zostało ono dobrze wykonane. Jednocześnie w co dziesiątej firmie pracownicy nie widzą uzasadnienia we wspólnym spędzaniu czasu poza godzinami pracy.

4. Problem z terminową realizacją wykonywanych zadań

Kolejną, dość ważną grupę, stanowią czynniki związane z terminami i ilością równolegle wykonywanych zadań. Przedsiębiorcy wskazali, że ich pracownikom zarówno brakuje czasu na terminowe wywiązywanie się z zadań, jak i zbyt często zajęci są „gaszeniem pożarów” (16%). Jednocześnie aż 15% przedsiębiorców zauważyło, że problemem jest zbyt rzadkie monitorowanie realizacji zamierzonych planów, przez co mają problem z ich osiągnięciem.

5. Niedoinformowanie pracowników

Najrzadziej wymienianą przez badanych przedsiębiorców grupą, aczkolwiek równie istotną, stanowią bariery związane z szeroko pojętym niedoinformowaniem pracowników. Ok 10% badanych przyznaje, że ich pracownicy nie wiedzą dokąd zmierza firma, czy też czym zajmują się pozostali pracownicy.

 

Rysunek. Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw w 2015 roku (w %)

Bariery rozwoju polskich przedsiębiorców w 2015 roku.

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie badania PARP.

Podsumowując, śmiało można stwierdzić, że przyczyna zbyt powolnego rozwoju polskich przedsiębiorstw leży nie tylko po stronie pracowników, ale w dużej mierze po stronie pracodawców. Przecież to właśnie oni odpowiedzialni są za to, jakie warunki rozwoju stworzą swoim pracownikom, a tym samym jak wiele dla rozwoju firmy wniosą pracownicy.

O autorze:

FIRMER

FIRMER -Redakcja Magazynu FIRMER

Komentuj za pomocą Facebook'a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem danych osobowych jest NNV AG. Twoje uprawnienia.